اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

تعرفه عوارض محلی
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری سیه رود
دریافت تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری سیه رود
اطلاعیه
اطلاعیه تجدید نظر در خصوص عوارض محلی در سال ۱۳۹۹
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری سیه رود
تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود ۱۳۹۷دریافت
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری سیه رود
تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود ۱۳۹۶دریافت
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود
برای دریافت دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود بر روی دانلود کلیک نمایید. دانلود
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سیه رود
برای دریافت دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سیه رود بر روی دانلود کلیک نمایید. دانلود
مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی