اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

File1463

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با حضور در شهرداری با شهردار سیه رود دیدار کرد

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با حضور در شهرداری با شهردار سیه رود دیدار کرد

2014/08/30
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی