اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

شهرداران قبلی

مهدی خدائی

از  ۱۳۸۱/۰۶/۱۹  تا  ۱۳۸۲/۰۴/۱۷

***************************************************************

حسین عالیباف

از  ۱۳۸۳/۱۲/۰۱  تا  ۱۳۸۶/۰۴/۳۰

***************************************************************

یعقوب بدرنژاد

از  ۱۳۸۶/۰۹/۰۱  تا  ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

***************************************************************

جواد کاموسی علمداری

از ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

***************************************************************

ابوالفضل نعمتی

از ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ تا ۱۳۹۶/۸/۱۵

***************************************************************

یعقوب بدرنژاد

از ۱۳۹۶/۸/۲۵ تا  ادامه دارد

2014/08/29
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی