اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اعضای شورای شهر دوره های قبلی

اعضای دوره اول شورای اسلامی شهر سیه رود:

صمد صمدزاده

یونس جبرئیل زاده

تقی کریم زاده

سعید نعمتی

علی رنجبر

***************************************************************

اعضای دوره دوم شورای اسلامی شهر سیه رود:

صفر نعمتی

علی رنجبر

علیرضا پناهی

الیاس جبرئیل زاده

ولی حسین زاده

 

***************************************************************

اعضای دوره سوم شورای اسلامی شهر سیه رود:

محمدرضا خان محمدزاده

صمداله محمدیان

عظیم ناهیدی

صفر نعمتی

غلامرضا رضوان

***************************************************************

اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر سیه رود:

محمدرضا خان محمدزاده

صمداله محمدیان

علیرضا پناهی 

شهرام قنبری

غلامرضا رضوان

***************************************************************

اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر سیه رود:

ابراهیم خان محمدزاده

صمد صمدزاده

اکبر سلطانی

غلامرضا رضوان

ساناز هادیزاده

2014/08/29
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی