اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر سیه رود

اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر سیه رود:

رضا نعمتی

اکبر سلطانی

شهرام قنبری

ابراهیم خانمحمدزاده

الناز هادیزاده

2022/01/02
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی