اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری سیه رود

تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود ۱۳۹۶

2019/02/14
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی