اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر سیه رود

اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر سیه رود:

ابراهیم خان محمدزاده

صمد صمدزاده

اکبر سلطانی

غلامرضا رضوان

ساناز هادیزاده

2017/08/23
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی