اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

مراکز اداری

بخشداری سيه رود: سيه رود – خيابان میرزا طاهر خوشنويس *** تلفن: 42082225

شهرداری سيه رود: خيابان میرزا طاهر خوشنويس *** تلفن: 42082489

پليس و مرزبانی: سيه رود- خيابان میرزا طاهر خوشنويس – روبروی شهرداری *** تلفن: 42082155

مرکز بهداشت: سيه رود – خيابان بهداشت *** تلفن: 42082111

اورژانس: سيه رود – ورودی شهر *** تلفن: 115

اداره گاز: سيه رود – خيابان میرزا طاهر خشنويس *** تلفن: 42082488

جهاد کشاورزی: سيه رود- خيابان بهداشت *** تلفن: 42082471

اداره برق: سيه رود – خيابان بهداشت *** تلفن: 42082200

نيروی مقاومت بسيج:‌ سيه رود – خيابان تعاون *** تلفن: 42082188

آتش نشانی: سيه رود – جنب ساختمان شهرداری *** تلفن: 125

2014/08/29
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی