اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی مزایده خودروهای شهرداری سیه رود (مرحله اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سیه رود، شهرداری سیه رود با اتکال به خداوند متعال باستناد مجوز شماره ۹۳/ش مورخ ۹۴/۱۰/۰۶ شورای محترم شهر سیه رود با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها خودروهای ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

 

 ردیف

نام خودرو

مدل

رنگ

قیمت (ریال)

۱

بیل بکهو

۱۳۸۱

زرد

۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۲

پژو ۴۰۵

۱۳۸۵

نقره ای

۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰

۳

نیسان کمپرسی

۱۳۸۳

آبی

۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

۱ـ متقاضیان بایستی مبلغ پنج درصد قیمت پایه خودرو را به عنوان سپرده به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۲۵۰۶۰۰۴ شهرداری سیه رود نزد بانک ملی شعبه جلفا واریز و فیش مذکور را در یک پاکت (الف) و پیشنهاد خود را در پاکت دیگر (ب) قرارداده و هر دو پاکت را تحویل شهرداری و رسید دریافت نمایند.

۲ـ مهلت شرکت در مزایده از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۹ تا آخر وقت اداری تاریخ ۹۴/۱۱/۰۷ می باشد.

۳ـ کلیه پیشنهادات راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخه ۹۴/۱۱/۰۸ با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملاتی شهرداری مفتوح و برنده مزایده مشخص خواهد شد.

۴ـ جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۴۲۰۸۲۴۸۹ و ۴۲۰۸۲۴۰۷ در وقت اداری با پیش شماره ۰۴۱ تماس و برای بازدید از خودروها به شهرداری مراجعه فرمایید.

۵ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۶ـ ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.

۷ـ برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت وجه المعامله اقدام نماید در غیر این صورت سپرده آن ضبط و قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی منعقد خواهد شد.

۸ـ سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.

۹ـ به تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

جواد کاموسی علمداری

شهردار سیه رود

2016/01/08
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی