اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

شهید محمد ناهیدی

شهید محمد ناهیدی

شهید محمد ناهیدی

فرزند: سلام اله

تاریخ تولد: ۱۳۳۹

محل شهادت: دزفول

تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۷/۲۴

2015/06/28
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی