اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی، عمرانی و فضای سبز (نوبت دوم)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سیه رود، شهرداری سیه رود با ستناد مجوز ۹/۵۱۴ ش مورخ ۹۳/۱۱/۲۸ شورای اسلامی محترم شهر سیه رود با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها جهت تامین نیروی انسانی خدماتی و عمرانی و فضای سبز حداکثر به تعداد ۱۳ نفر از طریق مناقصه آزاد به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید لذا شرکت های صلاحیتدار می توانند در صورت تطبیق شرایط در مناقصه شرکت نمایند.

 
شرایط مناقصه به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱ – تعداد نیروی انسانی مورد نیاز ۱۳ نفر و مدت پیمان نه ماه می باشد.

۲ – سود پیمانکاری بر مبنای هر نفر کارگر در هر ماه ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد که شرکت های دارای صلاحیت می بایستی قیمت پیشنهادی مورد نظر بر اساس سود پیمانکاری ارائه نماید.

۳ – مناقصه بر اساس تعداد کارگر به قیمت مقطوع و به ازاء هر نفر و پرداخت حق کارگر بر اساس آنالیز قیمت اداره کار در سال های ۹۳ و ۹۴ بر اساس دفترچه طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی که به تائید اداره کار و امور اجتماعی رسیده باشد، خواهد بود.

۴ – برآورد اولیه ۱۸۴۸۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد که پیمان ۲۵% مبلغ اولیه قابل افزایش یا کاهش می باشد.

۵ – به قرارداد فوق هیچ گونه تعدیل و مابه التفاوت قیمت و سختی کار تعلق نمی گیرد و فقط افزایش اعلامی قانونی اداره کار قابل لحاظ خواهد بود.

۶ – شرکت کنندگان در مناقصه نباید مشمول مقررات منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند.

۷ – حق الزحمه موضوع قرارداد در پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تائید شهرداری و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود و در صورت عدم پرداخت به موقع از طرف کارفرما، پیمانکار توانایی مالی پرداخت مبلغ تا یک ماه را داشته باشد و یک ماه حقوق کارگران را پرداخت نماید.

۸ – پیمانکار حق واگذاری قرارداد به غیر را ندارد.

۹ – مبلغ ۹۲۴۳۰۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد معادل آن به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری ۳۱۰۰۰۰۲۵۰۶۰۰۴ بانک ملی شعبه جلفا واریز و فیش بانکی یا ضمانت نامه ضمیمه مدارک پاکت ارسال نمایند. (چک های بانکی و مسافرتی رایج مورد قبول نمی باشد)

۱۰ – در صورت برنده شدن پیمانکار برابر آئین نامه مالی برای تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیمانکاری باید ضمانت نامه ای معادل ۱۰%‌ مبلغ اولیه قرارداد بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار ۱۰ ماهه در هنگام عقد قرارداد ارائه نماید بدیهی است هیچگونه اوراقی شامل (چک – سفته – اسناد تجاری و …) مورد قبول نخواهد بود.

۱۱ – شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به صورت سربسته و مهر شده با ذکر نام و مهر شرکت تا پایان وقت اداری ۹۴/۰۳/۲۵ به دبیرخانه شهرداری سیه رود تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱۲ – کلیه پیشنهادات راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخه ۹۴/۰۳/۲۶ با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملاتی شهرداری مفتوح و برنده مناقصه  مشخص خواهد شد.

۱۳ – شهرداری سیه رود بر رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

۱۴ – جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۴۲۰۸۲۴۸۹ و ۴۲۰۸۲۴۰۷ در وقت اداری با پیش شماره ۰۴۱ تماس و برای بازدید حضوری به شهرداری مراجعه نمایید.

 

جواد کاموسی علمداری

شهردار سیه رود

2015/06/07
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی