اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

مزایده ها و مناقصات
آگهی تجدید فراخوان مناقصه تولید جدول و بلوک شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سیه رود در نظر دارد تولید جدول و بلوک های مورد نیاز خود را از طریق آگهی مناقصه واگذار کند .   گفتنی است مهلت شرکت در فراخوان فوق از تاریخ ۹۷/۷/۲۹ تا آخر وقت اداری مورخه ...
آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستعمل شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سیه رود در نظر دارد آهن آلات اسقاطی و مستعمل خود را از طریق آگهی مزایده به فروش واگذار کند .  
آگهی مزایده عمومی غذاخوری کمپ گردشگری واقع در ضلع جنوبی بلوار ابریشم (نوبت اول)
شهرداری سیه رود در نظر دارد غذاخوری کمپ گردشگری واقع در ضلع جنوبی بلوار ابریشم را از طریق آگهی مزایده عمومی واگذار نماید .
آگهی تجدید مزایده یک عدد کانکس با کاربری سوپرمارکت جنب جایگاه CNG (نوبت دوم)
شهرداری سیه رود در نظر دارد یک عدد کانکس با کاربری سوپرمارکت جنب جایگاه CNG را از طریق آگهی مزایده عمومی واگذار نماید .
آگهی مزایده عمومی مجتمع خدماتی و گردشگری واقع در ضلع جنوبی جاده سیه رود به نوردوز (نوبت اول)
شهرداری سیه رود در نظر دارد مجتمع خدماتی و گردشگری واقع در ضلع جنوبی جاده سیه رود به نوردوز را از طریق آگهی مزایده عمومی واگذار نماید .
آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری سیه رود در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز شهر سیه رود را از طریق آگهی مناقصه عمومی واگذار نماید .    
آگهی مزایده عمومی
شهرداری سیه رود در نظر دارد برابر مجوز شورای اسلامی شهر ، احداث بوفه جدید در محل پارک و تغییر محل کانکس فعلی را به مزایده عمومی واگذار نماید .  
دکتر یعقوب بدرنژاد
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا