اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

تعرفه عوارض محلی
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود
برای دریافت دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود بر روی دانلود کلیک نمایید. دانلود
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سیه رود
برای دریافت دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سیه رود بر روی دانلود کلیک نمایید. دانلود
دکتر یعقوب بدرنژاد
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا