اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اطلاعیه
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سیه رود
تعرفه نهایی شهرداری سیه رود ۱۳۹۸
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری سیه رود
تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود ۱۳۹۷
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری سیه رود
تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود ۱۳۹۶
اطلاعیه
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سیه رود، احتراماً به استحضار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر سیه رود می رساند در اجرای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ ...
دکتر یعقوب بدرنژاد
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا