اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اخبار
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری سیه رود
تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود ۱۳۹۶
آگهی تجدید فراخوان مناقصه تولید جدول و بلوک شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سیه رود در نظر دارد تولید جدول و بلوک های مورد نیاز خود را از طریق آگهی مناقصه واگذار کند .   گفتنی است مهلت شرکت در فراخوان فوق از تاریخ ۹۷/۷/۲۹ تا آخر وقت اداری مورخه ...
آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستعمل شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سیه رود در نظر دارد آهن آلات اسقاطی و مستعمل خود را از طریق آگهی مزایده به فروش واگذار کند .  
عملیات خاکبرداری قطعات تجاری در ضلع جنوبی بلوار ابریشم
به گزارش روابط عمومی ، دکتر بدر نژاد شهردار سیه رود با اعلام این خبر گفت : عملیات خاکبرداری محل قطعات تجاری در ضلع جنوبی بلوار ابریشم توسط این شهرداری آغاز شده است .
بازدید کارشناسان دفتر امور شهری استانداری از شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی ، کارشناسان دفتر امور شهری استانداری آذربایجان شرقی از شهرداری سیه رود بازدید و با دکتر بدرنژاد شهردار این شهر گفتگو کردند .  
آگهی مزایده عمومی غذاخوری کمپ گردشگری واقع در ضلع جنوبی بلوار ابریشم (نوبت اول)
شهرداری سیه رود در نظر دارد غذاخوری کمپ گردشگری واقع در ضلع جنوبی بلوار ابریشم را از طریق آگهی مزایده عمومی واگذار نماید .
آگهی تجدید مزایده یک عدد کانکس با کاربری سوپرمارکت جنب جایگاه CNG (نوبت دوم)
شهرداری سیه رود در نظر دارد یک عدد کانکس با کاربری سوپرمارکت جنب جایگاه CNG را از طریق آگهی مزایده عمومی واگذار نماید .
آگهی مزایده عمومی مجتمع خدماتی و گردشگری واقع در ضلع جنوبی جاده سیه رود به نوردوز (نوبت اول)
شهرداری سیه رود در نظر دارد مجتمع خدماتی و گردشگری واقع در ضلع جنوبی جاده سیه رود به نوردوز را از طریق آگهی مزایده عمومی واگذار نماید .
جواد رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی شد
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی و تأیید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، جواد رحمتی را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان ...
دکتر یعقوب بدرنژاد
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا