اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اخبار
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سیه رود
تعرفه نهایی شهرداری سیه رود ۱۳۹۸
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری سیه رود
تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود ۱۳۹۷
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری سیه رود
تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود ۱۳۹۶
آگهی تجدید فراخوان مناقصه تولید جدول و بلوک شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سیه رود در نظر دارد تولید جدول و بلوک های مورد نیاز خود را از طریق آگهی مناقصه واگذار کند .   گفتنی است مهلت شرکت در فراخوان فوق از تاریخ ۹۷/۷/۲۹ تا آخر وقت اداری مورخه ...
آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستعمل شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سیه رود در نظر دارد آهن آلات اسقاطی و مستعمل خود را از طریق آگهی مزایده به فروش واگذار کند .  
دکتر یعقوب بدرنژاد
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا