اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

File0052

مراسم تودیع و معارفه شهردار سیه رود برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه شهردار سیه رود برگزار شد

۱۳۹۳/۰۶/۱۳