اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

DSCF6749

حمام تاريخی کردشت

حمام تاريخی کردشت

۱۳۹۳/۰۶/۰۸