اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

DSCF6637

امامزاده سيد محمد (ع) نوجه مهر

امامزاده سيد محمد (ع) نوجه مهر

۱۳۹۳/۰۶/۰۸