اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

File0631

همایش مشترک شوراهای اسلامی بخش سیه رود با مسئولین ادارات شهرستان برگزار شد

همایش مشترک شوراهای اسلامی بخش سیه رود با مسئولین ادارات شهرستان برگزار شد

۱۳۹۳/۰۶/۰۷