اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

شهرداران قبلی

مهدی خدائی

از  1381/06/19  تا  1382/04/17

***************************************************************

حسین عالیباف

از  1383/12/01  تا  1386/04/30

***************************************************************

یعقوب بدرنژاد

از  1386/09/01  تا  1392/08/26

۱۳۹۳/۰۶/۰۷