اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اعضای شورای چهارم شهر سیه رود

اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر سیه رود:

محمدرضا خان محمدزاده

صمداله محمدیان

علیرضا پناهی 

شهرام قنبری

غلامرضا رضوان

۱۳۹۳/۰۶/۰۷