اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی مزایده عمومی قطعات تجاری مسکونی شهرداری سیه رود-مرحله اول نوبت اول

۱۳۹۹/۰۶/۱۱