اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی مزایده فروش قیریارانه ای تخصیصی سال۹۷برای آسفالت معابرشهرسیه رود

آگهی مزایده فروش قیریارانه ای تخصیصی سال۹۷برای آسفالت معابرشهرسیه رود

۱۳۹۸/۰۳/۰۱