اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اطلاعیه در خصوص دعوت به مصالحه در معابر و خیابانهای با عرض کمتر از ۱۲ متر

۱۳۹۸/۰۲/۲۸