اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

۶a5b2937-d3a7-40bd-9479-b9026222120f

۱۳۹۷/۰۸/۰۲