اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی تجدید فراخوان مناقصه تولید جدول و بلوک شهرداری سیه رود

به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سیه رود در نظر دارد تولید جدول و بلوک های مورد نیاز خود را از طریق آگهی مناقصه واگذار کند .  

گفتنی است مهلت شرکت در فراخوان فوق از تاریخ ۹۷/۷/۲۹ تا آخر وقت اداری مورخه ۹۷/۸/۱۰ می باشد.

۱۳۹۷/۰۷/۲۹