اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

WhatsApp Image 2018-10-01 at 08.33.59

۱۳۹۷/۰۷/۰۹