اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستعمل شهرداری سیه رود

به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سیه رود در نظر دارد آهن آلات اسقاطی و مستعمل خود را از طریق آگهی مزایده به فروش واگذار کند .

 

۱۳۹۷/۰۷/۰۹