اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی مزایده عمومی مجتمع خدماتی و گردشگری واقع در ضلع جنوبی جاده سیه رود به نوردوز (نوبت اول)

شهرداری سیه رود در نظر دارد مجتمع خدماتی و گردشگری واقع در ضلع جنوبی جاده سیه رود به نوردوز را از طریق آگهی مزایده عمومی واگذار نماید .

۱۳۹۷/۰۶/۰۷