اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

WhatsApp Image 2018-09-26 at 14.57.00 (2)

۱۳۹۷/۰۷/۰۴