اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

گزارش تصویری قبل و بعد از عقب کشی و مسیر گشایی تعدادی از مصالحه های صورت گرفته با شهروندان در بافت های فرسوده

۱- خیابان بهداشت ملک مسکونی آقای کریمیان

۲- خیابان بهداشت ملک مسکونی سید حسن اوجاقی

۳- خیابان موذن ملک مسکونی خانم محمد زاده، مرحوم حاج سلام اله ناهیدی و مرحوم پورشیرازی

 

 

 

۴- خیابان امام کوچه ساطری مصالحه با ببهروز فرهنگی، حسن جبرئیلی و حاج رضا پناهی

۵- خیابان امام ملک مسکونی و تجاری آقایان عظیمی، جبرئیلی و محمدیان

 

 

۶- خیابان امام مک تجاری رحمان یاری

۷- خیابان موذن کوچه صائب تبریزی ملک مسکونی فضل اله خانمحمدزاده

۸- خیابان موذن بازگشایی کوچه صائب تبریزی

۹- خیابان ملت ملک مسکونی علی هادیزاده

۱۰- خیابان امام ملک مسکونی محمد آقامعلیزاده

۱۱- خیابان ارس ملک مسکونی مرحوم نصیری

 

 

۱۳۹۶/۰۴/۲۱
488 بازدید
 
دیدگاه ها

دکتر یعقوب بدرنژاد
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا