اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود

برای دریافت دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود بر روی دانلود کلیک نمایید.

دانلود

۱۳۹۴/۱۱/۱۴