اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سیه رود، احتراماً به استحضار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر سیه رود می رساند در اجرای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون شوراها، شهرداری سیه رود اقدام به تجدیدنظر در عوارض محلی شهرداری برای سال ۹۵ نموده است که با عنایت به طی مراحل قانونی (مصوبه شورای محترم شهر به شماره نامه ۱۳۲/ش مورخه ۹۴/۱۱/۱۰ و تایید فرماندار محترم شهرستان به شماره ۲۵۰۱۰۶ مورخه ۹۴/۱۱/۱۲) از اول سال ۹۵ به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

لذا عموم شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق لینک ذیل نسبت به دریافت و مطالعه آن اقدام نمایند.

 

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود

۱۳۹۴/۱۱/۱۴