اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

شهید سیاوش عابدی

شهید سیاوش عابدی

شهید سیاوش عابدی

فرزند: عمو

تاریخ تولد: ۱۳۳۸

محل شهادت: پوه

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۷/۰۱

۱۳۹۴/۰۴/۰۷