اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

شهید حسین خانی

شهید حسین خانی

شهید حسین خانی

فرزند: عیسی

تاریخ تولد: ۱۳۴۰

محل شهادت: حمیدیه

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۲/۰۳

۱۳۹۴/۰۴/۰۷