اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

شهید رسول اکرامی

شهید رسول اکرامی

شهید رسول اکرامی

فرزند: ابراهیم خلیل

تاریخ تولد: ۱۳۳۵

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۱۰/۰۹

۱۳۹۴/۰۴/۰۷