اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سیه رود

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سیه رود، احتراماً به استحضار می رساند در اجرای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و۷۷ قانون شوراها، شهرداری سیه رود اقدام به تجدید نظر در عوارض محلی شهرداری برای سال ۹۴ نموده است که با عنایت به طی مراحل قانونی (مصوبه شورای محترم شهربه شماره نامه ۹/۴۶۵ مورخه ۹۳/۱۰/۳۰ و تایید فرماندارمحترم شهرستان به شماره ۵۶۶۴ مورخه ۹۳/۱۱/۱۳) از اول سال ۹۴ به مورد اجرا گذارده خواهد شد. لذا مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

عموم شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند ضمن مراجعه به روابط عمومی یا سایت شهرداری نسبت به دریافت و مطالعه آن اقدام نمایند.

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید

تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سیه رود

۱۳۹۳/۱۱/۱۴