اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سیه رود

برای دریافت دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سیه رود بر روی دانلود کلیک نمایید.

دانلود

۱۳۹۳/۱۱/۱۴