اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

File0909

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی دوم خرداد ۹۳

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی دوم خرداد ۹۳

دیدگاه ها

دکتر یعقوب بدرنژاد
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا