اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود برای سال ۱۳۹۶

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری سیه رود برای سال ۱۳۹۶

تعرفه اصلی ۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۱۷
181 بازدید
 
دیدگاه ها

مهندس ابوالفضل نعمتی
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا