اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

اطلاعیه
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سیه رود
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سیه رود، احتراماً به استحضار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر سیه رود می رساند در اجرای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون شوراها، شهرداری سیه رود اقدام به تجدیدنظر در عوارض محلی شهرداری برای سال ۹۵ نموده است که ...
دکتر یعقوب بدرنژاد
    شهردار سیه رود

    شهردار سیه رود

اوقات شرعی
آب و هوا